Wall Mount ONA X-1

สั่งซื้อ

ขาแขวนแบบยึดเพดาน
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 23-37 นิ้ว
ปรับได้ 12 องศา ปรับขาแขวน สั้น/ปรับก้ม-เงยได้

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 23″-37″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 200×200 mm.
รองรับน้ำหนัก: 40 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 200-200 mm.
ปรับก้มเงย: +/- 12 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: – องศา