Wall Mount ONA X-1

สั่งซื้อ

ขาแขวนแบบยึดเพดาน
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 17-43 นิ้ว
ปรับได้ 15 องศา ปรับขาแขวน สั้น/ปรับก้ม-เงยได้

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 17″-43″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 200×200 mm.
รองรับน้ำหนัก: 30 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 30 mm.
ปรับก้มเงย: +/- 15 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: – องศา